0 تومان
  • 1001210U2010-KHK
  • jac-j5_2969

بوش دسته موتور جلو جک جی 5


  • 1001210U2010-KHK
  • لوازم موتوری خودرو
  • لوازم-یدکی-جک-جی-5
  • 1001210U2010-KHK
  • قیمت :

    0 تومان


دسته موتور خودرو جک  نقش مهمی در موتور خودرو جک  دارد علاوه بر نگه داشتن موتور خودرو جک  باید ارتفاع خودرو جک  را نیز به صورت مساوی تقسیم کند و در صورتی که این ارتفاع کم شده یا بهم ریختگی وجود داشته باشد خرابی در دسته موتور خودر قطعی است.


در سرعت های بالای رانندگی ممکن است در صورت خرابی دسته موتور خودر دچار پارگی و شکستگی در تسمه فن خودرو جک  و شلنگ های رادیات خودرو جک شوید و خرابی دسته موتور به علت فشار مضاعف در موتور خودرو جک  می تواند خرابی این دو قطعه را تشدید کند.


اتفاق جدا شدن دسته موتور از خودرو جک  باعث آسیب شدید به موتور خودرو جک  می شود و باعث پرش موتور به سمت دیگر می شود و سلامت موتور را به خطرمی اندازد.

محصولات مرتبط با بوش دسته موتور جلو جک جی 5


1