0 تومان
 • 1001110U2010
 • jac-j5

دسته موتور عقب جک J5 (دنده یا اتومات) شرکتی


 • 1001110U2010
 • لوازم موتوری خودرو
 • لوازم-یدکی-جک-جی-5
 • 1001110U2010
 • قیمت :

  0 تومان


قطعه دسته موتور عقب (دنده و اتومات) جک جی 5 محصول کرمان موتور با برند JAC MOTORS مربوط به خودرو JAC J5 و با شناسه فنی 1001110U2010 مشخص می باشد. با کد فنی ذکر شده بالا دسته موتور عقب جک J5 برای مدل جک جی 5 دنده ای و اتومات قابل استفاده است.مجموعه دسته موتور جک J5 شامل موارد زیر تشکیل شده است :

 • دسته موتور عقب دنده جک جی 5 (1001110U7020)
 • بوش دسته موتور عقب جک جی 5 (1001110u2010/KHK)
 • پایه دسته موتور عقب اتومات جک جی 5 (1001121U2080)
 • پایه  دسته موتور عقب دنده جک جی 5 (1001121U7020)
 • دسته  موتور جلو جک جی 5 (1001210U2010)
 • بوش دسته موتور جلو جک جی 5 (1001210U2010/KHK)
 • پایه دسته موتور جلو اتومات جک جی 5 (1001221U2080)
 • پایه دسته موتور جلو دنده جک جی 5 (1001221U7020)
 • دسته موتور راست اتومات جک جی 5 (1001310U2010)
 • دسته موتور راست دنده جک جی 5 (1001310U7020)
 • نشیمنگاه دسته موتور راست اتومات جک جی 5 (1001321U2080)
 • دسته  موتور چپ دنده جک جی 5 (1001410U2010)
 • دسته موتور چپ اتومات جک جی 5 (1001410U2080)
 • دسته موتور چپ دنده جک جی 5 (1001410U7020)
 • پایه دسته موتور چپ دنده جک جی 5 (1001420U7020)
 • پایه دسته موتور چپ دنده جک جی 5 (1001420U2080)

 

Rear engine handle JAC J5 (1001110U2010)

محصولات مرتبط با دسته موتور عقب جک J5 (دنده یا اتومات) شرکتی


1